Điều khoản sử dụng

Khi tru cập trang web taichinhtot247.vn bạn cần tuân thủ những điều khoản sau đây:

1.Về bình luận:

  • Sử dụng tiếng việt có dấu.
  • Nôi dung bình luận rõ ràng không tục tỉu ,chửi bậy, khiêu khích trái thuần phong mỹ tục
  • Sử dụng tài khoản cá nhân thật để bình luận.
  • Ưu tiên nhưng bình luận mang tính đóng góp, tích cực

2. Thương hiệu

Ấn phẩm taichinhtot247 thuộc quyền sở hữu của chúng tôi đã được đăng ký thương hiệu, đề nghị các cá nhân tổ chức khác không được copy, sở hữu ấn phẩm trên. 

Nếu phát hiện vi phạm chúng tôi sẽ thông báo tới cơ quan pháp luật

3. Miễn trừ về pháp luật

Chúng tôi chỉ là 1 blog về tài chinh, đưa thông tin các công ty tài chính ngân hàng tới người dùng.

Nên mọi người cần truy cập đúng thông tin của cơ quan tổ chức đó trước khi thực hiện yêu cầu của bạn. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm ràng buộc của 1 đơn vị cá nhân tổ chức nào.

Admin taichinhtot247

TOP 5 ĐƠN VỊ VAY TIỀN ONLINE TỐT NHẤT (Chỉ cần CMND)

5/5
4.5/5
4.5/5
4.5/5
4.5/5
4.5/5